Onze stichting zet zich in voor projecten in ondermeer India, Nepal en Bangladesh. Maar ook op andere plaatsen op de wereldbol ondersteunen we projecten. Deze projecten worden gevormd door Christenen die hulp bieden aan mensen in hun omgeving, zoals straatkinderen, lepra patiënten en gevangenen.

Een belangrijk element in deze projecten is niet allen het bieden van praktische hulp, maar ook het bieden van kansen voor de toekomst. Ieder mens is waardevol. Wij geloven in een Schepper van Hemel en aarde die omkijkt naar Zijn schepping.

Ieder mens is geneigd om vooral aan zichzelf te denken en zo te handelen dat hij er zelf goed uitkomt. De mens is ook geneigd om zelf zijn plannen te maken.

Wij willen graag de geweldige liefde van God laten zien aan de mensen. Doordat Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd heeft, heeft hij een mogelijkheid gegeven om een persoonlijke relatie met God te kunnen hebben. Als je in het verlossende werk van Jezus Christus gelooft, dan is de weg open voor een eeuwige relatie met je Schepper en ligt er een geweldige toekomst voor je open.

Wil je hier meer over weten, kijk dan eens op onze website www.flowerexcel.com

Wat willen wij bereiken?

Wij willen mensen en projecten helpen met het bereiken van mensen met de boodschap van Jezus Christus. Dit kan zijn door praktische hulpverlening aan mensen die bijvoorbeeld ziek zijn, straatkinderen en gevangenen. Maar wij geloven ook dat mensen die het in materieel opzicht voor de wind gaat, niet zonder hun Schepper kunnen.

Onze stichting

Je leest meer over onze stichting op de volgende pagina’s (zie menu).