Het beleidsplan van Stichting Bethuel

Het doel van Stichting Bethuel is het wereldwijd ondersteunen van christenen en christelijke projecten, gericht op de volgende zaken;

  • Verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus
  • Het helpen van mensen in nood als gevolg van omstandigheden, natuurrampen en dergelijke
  • Het bieden van kansen voor kinderen en jongeren om een betere toekomst op te bouwen door (bij)scholing
  • Het ondersteunen van projecten waarbij medische zorg wordt geboden
  • Het ondersteunen van zorgvuldig geselecteerde andere stichtingen en organisaties die bovenstaande doelen bevorderen

De primaire doelstelling is dat middels deze projecten en personen de boodschap van Jezus Christus gedeeld wordt met andere mensen. Daarnaast kan dus ook ondersteuning geboden worden op het vlak van scholing, gezondheid en dergelijke.

Onze stichting wil voornamelijk kleine projecten ondersteunen omdat daar goed zicht op te houden is en omdat er dan weinig overheadkosten gemaakt hoeven te worden. Waar mogelijk zal Stichting Bethuel samenwerken met andere (kleinschalige) stichtingen om haar doelen te kunnen bereiken.

De overheadkosten worden voor de Stichting zo laag mogelijk gehouden. het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Fondsenwerving

Voornamelijk via mond-op-mond reclame werft stg. Bethuel haar donaties. Ook is het mogelijk om via het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de website geld over te maken voor algemene inzet of voor een specifiek project. Er worden vooralsnog géén kosten gemaakt voor het werven van fondsen.

Beheer van de ontvangen gelden

De ontvangen gelden worden op de bankrekening(en) geparkeerd totdat het geld wordt benut voor het bedoelde project. Dit kan enkele maanden duren, omdat projecten meestal niet op voorhand een hoop geld krijgen, maar gedurende het project er middelen beschikbaar worden gesteld.

Besteding van het vermogen van de stichting

Het doel is om minimaal 95% van de ontvangen donaties te kunnen besteden aan de projecten. Het bestuur en eventuele vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk. De enige kosten die de stichting heeft zijn zeer bescheiden en bestaan op dit moment uit kosten voor de administratie, kosten voor het in stand houden van de stichting en bankkosten.

De gelden die niet direct besteed worden, worden niet belegd. Het is ook niet de bedoeling dat er gelden zonder bestemming worden aangehouden, anders dan een kleine buffer waarmee de noodzakelijke kosten kunnen worden betaald en waarmee een eventuele terugval in donaties voor enkele maanden kan worden opgevangen.